Mangekamp på Melløs

Mangekampstevne for G/J 13-14 år og J 15 år og eldre. Stevnet arrangeres i tråd med retningslinjer for smittevern. Smittevernansvarlig: Anne-Britt Tollefsen. Stevneleder: Bjørn Brobak. Påmelding via min idrett/sportadm eller via e-post.

Påmeldte:

Invitasjon