NM mangekamp innendørs 2022

Oppdatert 18. januar med smått korrigert tidsskjema og endring om trenere på oppvarmingsområdet.

Norgesmesterskapet i mangekamp innendørs blir arrangert i Bærum Idrettspark 22.-23. januar 2022. Arrangør er IK Tjalve og IL Koll.

UM-reglemt (2021)
NM-reglement (2021)
Friidrettens håndbok

Overnatting

Scandic Solli er utøverhotell. Vi kan tilby rom til gunstige priser. Gå inn på www.scandichotels.no, og bruk kode D000025231. Da får du rabatt på beste tilgjengelige pris.

Utøverinformasjon

Smittevern

Arrangementet blir arrangert i henhold til koronaforskriften og NFIFs spesifikasjoner og råd for friidrettskonkurranser. Reglene sier at selv om det er en antallbegrensning på 30 personer på innendørsarrangementer, så er toppidrettsutøvere, unge under 20 år, funksjonærer og nødvendig støttepersonell fritatt fra denne begrensningen.

  • Ingen personer som er syke, har symptomer eller er i karantene, kan være til stede på arrangementet.
  • Det er påbud om én meter avstand til andre, foruten når konkurransesituasjonen krever at avstandskravet fravikes.
  • Alle er pålagt å registrere seg med navn, telefonnummer og bostedskommune.
  • Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.  

NM og UM mangekamp har publikumsforbud. Trenere skal forhåndsregistreres i lenken lenger nede i dette skrivet, og vil få tildelt en tribune de skal oppholde seg på. Vi oppfordrer til å ta en selvtest før du ankommer arrangementsstedet.

Tidsskjema

Tidsskjema begge dager her.

Deltakere

Deltakerliste her.

Trenere

Utøver får med seg sin trener på arrangementet, men den må på forhånd registreres her: TRENERREGISTERING. Trenerne får kun oppholde seg på tribunen. Ved vertikale hopp og kule skal vi finne en løsning for å få trenerne nærmere konkurransestedet. Oppdatert 18.1: Trenere kan oppholde seg sammen med sine utøvere på definert oppvarmingsområde så lenge de overholder smittevernreglenes krav til avstand og bruker munnbind.

Publikumsforbud

Det er publikumsforbund på arrangementet.

Media

Medier som ønsker å være tilstede under mesterskapet bes akkreditere seg til Morten Olsen på morten.olsen@friidrett.no innen fredag 15:00.

Olsen vil være tilstede under første del av mesterskapet lørdag og hele søndag og kan til en viss grad bistå lokale medier (ta kontakt).

Avmelding

Vi ber utøvere som blir syk, skadet eller på andre måter blir forhindret fra å delta, om å gi beskjed så snart som mulig. Startkontingenten vil ikke bli fakturert utøvere som gir beskjed om at de ikke kan delta.

Avkryssing

Avkryssing senest én time før start første konkurransedag i sekretariatet. Startnummer hentes ved avkryssing.  Bærum Idrettspark åpner to timer før første start.  

Hopp

Puljefordeling i høyde og stav finner du her.

Starthøyden fastsettes av øvelsesleder i samråd med deltakerne slik at listen vil passere høydene som er satt opp nedenfor:

Høyde: listen flyttes opp med 3cm hver gang. Hopphøyder blir bestemt ved øvelsesstart.

Stav: listen flyttes opp med 10cm. Hopphøyder blir bestemt ved øvelsesstart.

Personlige kastredskaper

Personlige kuler leveres til kontroll ved registering.

Premiering

Premiering av de tre beste per klasse skjer fortløpende etter siste øvelse.

Mat

Utøvere får servert brødmat. Det blir en enkel kiosk. Hvis det ønskes annen mat må det medbringes.

Klasser:

7-kamp: Menn senior, Menn junior, G17, G16, G15

5-kamp: Kvinner senior, Kvinner junior, J17, J16, J15, Menn veteran og Kvinner veteran

Øvelser:

Menn senior, menn junior og G17 – 22. januar: 60 meter, lengde, kule og høyde. 23. januar: 60 meter hekk, stav, og 1000m.

G16 og G15: 22. januar: 60 meter, lengde, kule og høyde. 23. januar: 60m hekk, stav, og 800m.

Menn veteran: 22. januar: 60 meter hekk, høyde, kule, lengde, og 1000m.

Kvinner veteran: 22. januar: 60m hekk, høyde, kule, lengde, og 800m.

Kvinner senior, junior og J17: 23. januar: 60m hekk, høyde, kule, lengde, og 800m.

J16 og J15: 23. januar: 60m hekk, høyde, kule, lengde, og 600m.

Sponsorer